uitgebreid zoeken..

SZW

SZW 3

SZW werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Het gaat om de combinatie van sociaal én economisch. Het werken aan een sociaal Nederland, aan sociale samenhang. Werk is hierbij van groot belang. Werk draagt bij aan zelfrespect en ontplooiing, en is één van de beste wegen naar integratie van mensen in de samenleving. Een sterke economie zorgt voor voldoende banen. Tegelijkertijd is betaald werk nodig voor de economische houdbaarheid van het sociale systeem. De kwaliteit van de arbeidsmarkt is bepalend voor de kwaliteit van de economie en andersom. De verbinding tussen het sociale en economische aspect zorgt voor een krachtige samenleving waarin duurzaam, eerlijk, gezond en veilig gewerkt wordt. En daar waar betaald werken echt niet (meer) mogelijk of passend is, garanderen we bestaanszekerheid. Nederland staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van Europa. We stemmen ontwikkelingen in Nederland af op relevante ontwikkelingen in Europa en proberen Europese ontwikkelingen te beïnvloeden. ‘De sociale en economische component zijn verbonden’.

Het Ministerie van SZW heeft aan het NEN een subsidie toegekend om een internetsite op te zetten waarmee informatie verzameld wordt om de praktijkrichtlijn ‘Duurzame Inzetbaarheid voor medewerkers’ verder te ontwikkelen. Door gebruik te maken van een internetsite is het ontwikkelproces voor iedereen in Nederland toegankelijk. Tevens kan door deze subsidie de praktijkrichtlijn ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gedurende een beperkte periode gratis gedownload worden.