uitgebreid zoeken..

Meer actueel

Cao’s gaan ook over inzetbaarheid

De ‘Nota arbeidsvoorwaarden 2016’ van werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN bevat aanbevelingen om het in het cao-overleg ook te hebben over de inzetbaarheid van personeel. Er is meer dan geld alleen!

Waarom niet meer medewerkers betrokken zijn

Betrokkenheid van medewerkers is laag. In 2013 was 30% van de medewerkers betrokken volgens onderzoek van Gallup. Ondanks allerlei inspanningen om betrokkenheid te vergroten, blijft dat percentage betrokken medewerkers vrijwel gelijk.

Aanpassing Wet flexibel werken

Sinds 1 januari 2016 hebben werknemers meer mogelijkheden om de eigen arbeidstijden en arbeidsplek te wijzigen. Door een aanpassing in de Wet flexibel werken (WFW) heeft elke medewerker die een half jaar of langer in dienst is het recht om de werkgever te vragen om arbeidstijden, arbeidsduur en arbeidsplek aan te passen. Bij de uitvoering van de WFW in de onderneming is er een mogelijke rol voor de ondernemingsraad weggelegd.

Asscher wil meer 50-plussers aan het werk

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil samen met werkgevers en werknemers concrete maatregelen afspreken waardoor meer langdurig werkloze ouderen aan de slag kunnen.

Met dank aan de ESF-regeling duurzame inzetbaarheid

Op 19 oktober 2015 wordt voor de tweede keer de aanvraagtermijn geopend voor subsidie in het kader van de ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid. Minister Asscher stelt 22 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds beschikbaar om mensen langer en productief aan het werk te houden. Gebruikmakend van de eerste regeling nam Veolia Transport Nederland deel aan een vitaliteitsproject van Sociaal Fonds Taxi, het centrale aanspreekpunt voor de taxibranche. Wat leverde dat op, was de subsidie essentieel voor de doorgang ervan en hoe duurzaam was het project zelf?

WWZ vergroot belang HR-beleid

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. Een wet die de rechtspositie van flexwerkers moet versterken en het tegelijkertijd mogelijk moet maken om sneller, goedkoper en eerlijker tot ontslag te komen. Het nieuwe speelveld dat daarmee ontstaat, is niet alleen maar lastig en ingewikkeld. Het biedt de proactieve HR-manager ook momentum om een hoofdrol te pakken.

Werkgever kiest steeds vaker voor fitte werknemer

Werkgevers houden zich de laatste tijd steeds vaker bezig met duurzame inzetbaarheid. Nu blijkt uit een meta-analyse van onderzoeksinstituut IZA dat een werkgever ook steeds vaker voor personeel kiest dat fit is, om die duurzame inzetbaarheid te kunnen behouden.

Concrete stappen maken in duurzame inzetbaarheid

Veel organisaties zien het belang van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, maar merken dat de vertaling van het beleid naar effectief werkende maatregelen een flinke hobbel kan zijn. Voorkom problemen door vanaf het begin af álle stakeholders binnen de organisatie te betrekken bij het opstellen van een concreet plan van aanpak. Draagvlak en commitment, daar gaat het om.

Eerste houten waterkoeler voor minder plastic in zee

Amsterdam, 10 oktober 2014 – KRNWTR presenteert op de Dag van de Duurzaamheid, de eerste duurzame houten waterkoeler voor leidingwater in Nederland. De waterkoeler moet mensen bewust maken van plastic afval en bedrijven en instellingen stimuleren hun plastic bronwaterkoelers en -flesjes te vervangen. Vandaag nemen de leerlingen van Het Titus Brandsma College en de werknemers van kredietverzekeraar Atradius de waterkoelers officieel in gebruik.

Versterk duurzame inzetbaarheid met 'kruispuntgesprekken'

In 80 procent van de cao’s staan afspraken om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Daarmee is het laaghangende fruit grotendeels geplukt. Maar er is volgens Hans van der Steen van werkgeversvereniging AWVN vooral ander gedrag nodig om duurzaam inzetbaarheidsbeleid om te zetten in duurzaam meedoen; ander gedrag van werkgevers, van leidinggevenden en van medewerkers. Het 'kruispuntgesprek' kan daarbij een goede rol spelen.

Kamer lijkt voor recht op thuiswerken

Werknemers krijgen waarschijnlijk een wettelijk recht op flexibel werken en thuiswerken. Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt vandaag in te gaan stemmen met een initiatiefwet van CDA en GroenLinks om dat te regelen.

Het Nieuwe Werken levert nauwelijks winst op

Het Nieuwe Werken heeft slechts een kleine impact op taakprestatie, aantrekkelijk werkgeverschap en kennisdeling. Toch zijn dat veelgenoemde redenen voor organisaties om ermee te beginnen.

22 miljoen inzetbaarheidsubsidie: mooi en beperkt tegelijk?

“De ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid is een mooie regeling waardoor werkgevers nu mogelijk wel iets kunnen doen”. Aan het woord is Jeroen van Zwieten, directeur van Holland Fit. “De regeling is goed gebracht. Organisaties worden aangespoord zich te bekommeren om het welzijn van medewerkers. Dat de overheid daar opnieuw een bijdrage aan levert, is een goed signaal. Maar vergis je niet, 22 miljoen is volstrekt onvoldoende om alle aanvragen te ondersteunen.”

Thuiswerken? Nederlanders zijn er niet enthousiast over

Thuiswerken is er onder werknemers de afgelopen jaren niet populairder op geworden. In 2012 was het percentage thuis- of telewerkers 32 procent, tegen 27 procent in 2008.

Update thema over het 'nieuwe werken'

PRAKTIJKINFORMATIE - Op Arbozone is het praktijkthema Nieuwe werkstijlen grondig herzien, onder de titel: Nieuwe werkstijlen op menselijke maat - In vijf stappen naar duurzamer rendement en preventie van risico’s.

Resultaat 1 t/m 15 van 399