uitgebreid zoeken..

TNO

tno_ifl_zwart.jpg

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO focust zich hierbij op zeven aandachtsgebieden die wereldwijd een rol spelen en die vragen om nieuwe creatieve, geïntegreerde oplossingen. Eén van de thema’s is gezond leven.

Een goede gezondheid staat voor veel mensen bovenaan op hun lijst van geluksfactoren. Voor een gezond leven zijn zinvolle participatie in de samenleving, een gezonde levensstijl en goede zorg nodig. (Betaald) werk is bovendien een van de belangrijkste factoren voor zinvol ervaren participatie in de samenleving.

Bij een gezonde levensstijl spelen aspecten als beweging, voeding, leefomgeving en manier van werken en werkomstandigheden een belangrijke rol.

Voor een gezond leven in de toekomst zijn doorbraken nodig op (de snijvlakken tussen) de domeinen arbeid, leefomgeving, voeding, geneesmiddelen, zorg en recreatie. Dit vraagt om samenwerking tussen alle betrokken partijen. De manier waarop wordt geïnnoveerd in deze sectoren, ontwikkelt zich bovendien in hoog tempo. Innovatie vindt steeds meer plaats in interactie met de gebruiker (user-led innovation) of in consortia van bedrijven en andere organisaties (open innovatie). TNO zet zich in voor een combinatie van technologische én sociale innovatie, zodat mensen gezonder meedoen in onze samenleving.

Meer informatie over Gezond, Vitaal en Veilig werken vindt u op

http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=propositie&laag1=891&laag2=904&item_id=74

 

Meer informatie over Duurzame Arbeidsproductiviteit vindt u op:

http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=propositie&laag1=891&laag2=904&item_id=77

 

Meer informatie over Inzetbaarheid en Sociale cohesie vindt u op: 

http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=propositie&laag1=891&laag2=904&item_id=76