uitgebreid zoeken..

PGGM

logo20pggm.jpg

PGGM is een vooraanstaande pensioenuitvoeringsorganisatie met haar oorsprong in de sector zorg  en welzijn. Een organisatie waar gewerkt wordt met geld, maar waar het draait om mensen. Momenteel beheren we ruim €100 miljard pensioenvermogen van ruim 2,3 miljoen deelnemers. We verlenen aan diverse pensioenfondsen diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer, bestuur ondersteuning en beleidsadvisering.

Daarnaast ontwikkelen we als coöperatie voor onze meer dan 560.000 leden aanvullende diensten om hen te helpen een waardevolle toekomst te realiseren.

Waardevolle toekomst

Voor PGGM is pensioen meer dan geld alleen. Financieel en maatschappelijk rendement gaan voor ons hand in hand. Vanuit dat perspectief zijn we elke dag bezig om mensen te helpen een waardevolle toekomst te realiseren, waarbij het volgens ons niet zozeer om welvaart gaat, maar om welzijn. Dat is het doel. Daar werken we aan door op een verantwoorde manier met het geld om te gaan dat we beheren en voorop te lopen op het gebied van verantwoord beleggen. Als coöperatie zonder winstoogmerk investeren we actief in een waardevolle toekomst door samen met leden en partners te werken aan baanbrekende oplossingen. Dit doen we bijvoorbeeld door de domeinen pensioen, zorg, werk en wonen actief aan elkaar te verbinden. Zo werken we aan een nieuwe oude dag.

Waardevolle bevlogenheid

Momenteel staan we aan de vooravond van de daadwerkelijke gevolgen van de vergrijzing en ontgroening. De impact van deze ontwikkelingen is groot en maakt het voor onze oude dag en onze rol als PGGM noodzakelijk om verder te kijken dan alleen het bestaande pensioendomein. Wij zijn op zoek naar nieuwe arrangementen om bij het oorspronkelijke doel van pensioen te komen: een goede, onbezorgde oude dag.

Uit gesprekken met onze leden komt naar voren dat zij bij een goede  oude dag niet alleen denken aan geld. Het gaat daarmee niet alleen om welvaart, maar juist ook om welzijn. Kwaliteit van leven, daar draait het om. En dus naast de beschikbaarheid van geld, ook om de beschikbaarheid van faciliteiten. Maar ze geven ook aan dat het niet alleen om ‘ontvangen’ draait, maar dat het ook waardevol is om je nog waardevol te voelen. Juist onze leden geven aan dat ze na pensionering ook anderen willen kunnen blijven helpen.

Iedereen krijgt in zijn leven wel te maken met (gezondheids)zorg. De kans dat dit in de grijze levensjaren gebeurt, is zeer groot. Iedereen weet: een waardevolle toekomst zonder uitstekende zorg, is onmogelijk. Dit raakt een belangrijk maatschappelijk vraagstuk…
Eén van de grote uitdagingen van de toekomst is de beschikbaarheid van zorg. In de afgelopen decennia hebben we op de terreinen van kwaliteit en technologie veel verbeteringen geboekt. In de nabije toekomst komt er door de vergrijzing meer vraag en tegelijk minder aanbod. We kunnen dan wel zeggen dat mensen in de zorg langer door moeten werken, maar dan moeten ze daar wel toe in staat zijn. En we moeten kijken hoe we het werk gedurende de hele levensloop kunnen flexibiliseren en qua belasting beter kunnen spreiden zodat iedereen zijn bevlogenheid voor langere tijd behoudt.

Voor de werkgever is een gezonde opbouw van zijn personeelsbestand een voorwaarde om ook op termijn de toenemende en complexere zorgvraag te beantwoorden. Met een krapper wordende arbeidspopulatie is het belangrijk dat werkgever en werknemer deze opdracht samen vervullen. Het aantrekken en behouden van goed personeel is daarin essentieel.

Vanuit onze jarenlange pensioenervaring met de zorgsector, hebben wij veel kennis vergaard over de arbeidsmarkt in de sector. De komende tijd willen we de werkgever hier nog meer de vruchten van laten plukken. Zo zijn we de gegevens van de arbeidsmarkt waarover wij beschikken aan het verrijken met zowel aanvullende HR gegevens als zorgvraag. Op deze manier wordt arbeidsmarktinformatie steeds meer onderdeel van de strategische vraagstukken waar bestuurders en management voor staan in hun eigen instelling en krijgen zij naast inzicht ook meer stuurinformatie. Hierbij werken wij samen met partners waarbij we elkaar aanvullen met eigen expertise en tot slot de werkgever in de goede oplossingsrichting kunnen ondersteunen. We laten u niet met een probleem achter!

Naast de verrijking in de dienstverlening richting individuele werkgevers, gaan we deze ook inzetten ten gunste van de maatschappelijke thema’s in de zorg als geheel die het individuele instellingsniveau overstijgen. Voor regio’s, brancheorgansaties en overheden kunnen wij onderzoeken uitbrengen aangevuld met specifieke thema’s. Hierbij kan gedacht worden aan werkvermogen, veiligheid, langer doorwerken en waardering.

Op deze manier draagt PGGM vanuit haar kernactiviteiten een steentje bij aan de kopzorgen van de bestuurders en instellingen. Samen met hen en onze leden staan wij voor behoud van bevlogenheid in de sector, want hun bevlogenheid is het fundament onder een waardevolle toekomst voor onze samenleving.

 

Share |