uitgebreid zoeken..

AWVN

awvn.jpg
Bij werkgeversorganisatie AWVN zijn zo'n 800 individuele ondernemingen
en not for profit organisaties, 700 concernonderdelen en 65 bedrijfstakken aangesloten. Samen hebben die meer dan twee miljoen werknemers in dienst. Daarmee is AWVN de grootste werkgeversvereniging van Nederland.

Dienstverlening
AWVN adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van de HR-strategie, de organisatie en de medewerkers en bij het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden. AWVN werkt vanuit de filosofie dat juist deze aspecten van het werkgeverschap in grote mate bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Daarbij is een positief bedrijfsklimaat, met constructieve arbeidsverhoudingen, cruciaal. Dat noemt AWVN goed werkgeverschap.

 

Waarom focus op duurzame inzetbaarheid?
Ondernemingen zijn de motor voor economische groei. Mensen binnen die ondernemingen maken het verschil in een economie waarin zij steeds slimmer, innovatiever en productiever moeten presteren. AWVN hanteert bij duurzame inzetbaarheid de 3x3 benadering:

 

1x3 Arbeidsmarkt, mensen, duurzaamheidawvn2.png
Iedereen is nodig voor behoud van welvaart en welzijn, zeker gezien de ontgroening en vergrijzing. De focus op duurzame inzetbaarheid past binnen opvattingen over ‘people, planet, profit. Aandacht voor de drie P’s levert lange termijnwinst op voor de onderneming en de samenleving.

 

2x3 Participatie, productiviteit, vitaliteit
Meer werk moet met minder mensen worden gedaan. De loper die partijen in handen hebben is het bevorderen van vitaliteit in de onderneming. In de kern is dat het aanbieden van werk waarin mensen betekenisvol, competent en gezond aan de slag zijn. Het (top)management is daarbij van doorslaggevende betekenis.

 

3x3 Arbeidsverhoudingen, anders organiseren, nieuwe arrangementen
Een constructief en innovatief bedrijfsklimaat vergroot duurzame inzetbaarheid. Dat vraagt  om betrokken leiders en werkgevers, betrokken (lijn)managers en betrokken werknemers. Zij investeren in hun eigen en in elkaars belangen. De verbinding tussen top en werkvloer moet optimaal zijn. Dat geldt evenzeer voor de verbinding met vakbonden en ondernemingsraden.

 

Voor meer informatie kijk op www.awvn.nl of bel de AWVN-werkgeverslijn 070 - 850 86 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share |