uitgebreid zoeken..

CAOP

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en zorg. CAOP heeft kennis van zaken en een hoge mate van professionaliteit en kan helpen bij het oplossen van arbeids(markt)vraagstukken.
Het CAOP is een onafhankelijke stichting, waarbij sociale partners, vertegenwoordigd in de Bestuursraad, toezicht houden.

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en zorg. CAOP heeft kennis van zaken en een hoge mate van professionaliteit en kan helpen bij het oplossen van arbeids(markt)vraagstukken.

Het CAOP is een onafhankelijke stichting, waarbij sociale partners, vertegenwoordigd in de Bestuursraad, toezicht houden.

DUURZAME INZETBAARHEID

Noodzaak

De noodzaak voor het werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers is hoog. Dit heeft te maken met arbeidsmarktontwikkelingen zoals: het vergrijzen en ontgroenen van de bevolking, het verhogen van de pensioenleeftijd en het toenemen van tekorten aan gekwalificeerd personeel. Iedere medewerker is nu en straks hard nodig op de arbeidsmarkt. De medewerkers die een organisatie in huis heeft, wil de organisatie graag behouden en aan zich binden. Daarom is het belangrijk dat mensen hun hele werkende leven gezond, met plezier, competent en productief hun werk kunnen doen.

Medewerkers en organisatie sámen verantwoordelijk

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is een win-winsituatie voor medewerkers en organisatie. Als medewerkers over een goede balans tussen werk en privé beschikken, fysiek en psychisch in een goede conditie zijn, passende loopbaanstappen kunnen nemen en betrokken en bevlogen zijn in hun werk, zijn zij gelukkiger en functioneren zij beter. Organisaties die beschikken over duurzaam inzetbare medewerkers zijn flexibeler, kwalitatief sterker, kunnen beter inspelen op hun omgeving en zijn beter in staat om te onderling te concurreren. Organisatie en medewerkers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en als zij deze samen goed weten in te vullen, profiteren ze hier allebei van. Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun loopbaan en voor het nemen van stappen hierin.De organisatie stimuleert en faciliteert deze behoeften en kijkt naar de mogelijkheden die er in de organisatie zijn en houdt hierbij rekening met organisatiedoelen en ontwikkelingen.

Leidinggevende en medewerker in gesprek: afspraken op maat

Naast het ontwikkelen en toepassen van personeelsbeleid en -instrumenten is het van belang dat leidinggevenden en medewerkers regelmatig met elkaar in gesprek gaan over de werksituatie, de balans tussen werk en privé, de arbeidsomstandigheden, ontwikkelingsbehoeften, de fysieke en psychische conditie, wensen en verwachtingen, e.d. In deze gesprekken worden individuele maatwerkafspraken gemaakt voor de huidige en toekomstige situatie van de medewerker. Dergelijke gesprekken zijn een voorwaarde om tot duurzaam inzetbare medewerkers te komen.

Meer informatie over het CAOP of over duurzame inzetbaarheid kunt u vinden op: www.caop.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met de thema-coördinator duurzame inzetbaarheid: 070 – 376 5864.

Share |