uitgebreid zoeken..

RIVM

RIVMHet Centrum Gezond Leven is onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en werkt voornamelijk in opdracht van het ministerie van VWS. Het centrum versterkt doelmatige, samenhangende en effectieve gezondheidsbevordering, bijvoorbeeld door bestaande leefstijlinterventies inzichtelijk te presenteren en te beoordelen. Het programma Gezond Werk is opgezet voor professionals die zich bezighouden met de gezondheid en leefstijl van werknemers, vaak in samenhang met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Het RIVM Centrum Gezond Leven werkt samen met diverse partners.

www.loketgezondleven.nl/settings/werk

Share |