uitgebreid zoeken..

Partners

Hoe word ik partner?

De site duurzaaminjewerk.nl is in beginsel een initiatief van Stichting Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Wij denken dat een dergelijk initiatief altijd sterker wordt als er meerdere partijen bij het proces zijn ...

SZW

SZW werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Het gaat om de combinatie van sociaal én economisch. Het werken aan een sociaal Nederland, aan sociale samenhang.

NEN

NEN begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze. We ondersteunen dit proces als onafhankelijk en betrouwbaar partner. Om het gebruik van normen en ander soortige afspraken te stimuleren, geven we cursussen en advies.

Blik op Werk

Blik op Werk is het kwaliteitsinstituut dat bijdraagt aan een leven lang gezond en met plezier werken, aan het werk blijven en werk verkrijgen. Blik op Werk gebruikt daarvoor het Blik op Werk Keurmerk en het concept van de Work Ability Index. Bij ons vindt u informatie over re-integratiebedr...

Oval

OVAL bundelt de krachten van dienstverleners op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit. Zij leveren een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, kwaliteit van werk en leven en daarmee van productiviteit van mensen. In deze brancheorganisatie zijn arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties – van groot tot klein, breed georiënteerd of specialistisch en gericht op mens en organisatie – verenigd. Ze werken voor werkgevers, verzekeraars, werknemers, UWV, gemeenten en individuele werkzoekenden.

Het lidmaatschap van OVAL staat voor een professioneel hoogwaardige manier van werken, goede kwaliteit van dienstverlening, transparante afspraken en resultaat.
OVAL is in juli 2012 ontstaan uit een samengaan van de brancheverenigingen Boaborea en Nobol. Kick van der Pol is de voorzitter.

STECR

STECR is in 2000 opgericht door de branchevereniging van arbodiensten (BOA) met steun van het Ministerie van SZW. Basisgedachte daarbij was dat de toen nog jonge branche van arbodienstverlening een positieve impuls kon gebruiken op het terrein van kennisdeling en kennisverspreiding. Hiertoe heeft...

ZonMw

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid in ons land te verbeteren.

deVoorde

DeVoorde is een kennis- en opleidingscentrum voor duurzame verandering. De basis van waaruit gewerkt  wordt is de Pulsar visie. Deze staat voor een ‘strategie voor een levendig leven’, waarin autonome creatie en realisatie centraal staan.
DeVoorde kiest voor een menswaardige wereld waarin ...

TNO

Kroon op het Werk

Kroon op het Werk verbindt bedrijven en hun adviseurs die werken aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een aantal bedrijven is bekroond met de Kroonophetwerkprijs voor hun inzetbaarheidsbeleid, of hebben een collega in het zonnetje gezet met de Kroontjesestafette. Deze bedrijven weten als...

PGGM

PGGM is een vooraanstaande pensioenuitvoeringsorganisatie met haar oorsprong in de sector zorg en welzijn. Een organisatie waar gewerkt wordt met geld, maar waar het draait om mensen. Momenteel beheren we ruim €100 miljard pensioenvermogen van ruim 2,3 miljoen deelnemers. We verlenen aan diverse pensioenfondsen diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer, bestuur ondersteuning en beleidsadvisering. Daarnaast ontwikkelen we als coöperatie voor onze meer dan 560.000 leden aanvullende diensten om hen te helpen een waardevolle toekomst te realiseren.

AWVN

Bij werkgeversorganisatie AWVN zijn zo'n 800 individuele ondernemingen en not for profit organisaties, 700 concernonderdelen en 65 bedrijfstakken aangesloten. Samen hebben die meer dan twee miljoen werknemers in dienst. Daarmee is AWVN de grootste werkgeversvereniging van Nederland.

CAOP

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en zorg. CAOP heeft kennis van zaken en een hoge mate van professionaliteit en kan ...

RIVM

Het Centrum Gezond Leven is onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en werkt voornamelijk in opdracht van het ministerie van VWS. Het centrum versterkt doelmatige, samenhangende en effectieve gezondheidsbevordering, bijvoorbeeld door bestaande leefstijlinterventies ...

NOLOC

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van de beroepsgroep. Daarnaast maakt Noloc zich sterk voor goede loopbaanontwikkeling in Nederland. De ruim 2500 leden zijn werkzaam op het gebied van loopbaanadvies, outplacement, ...